Virtual Reality Exposure Therapi (VRET) kan användas för behandling av olika psykiska störningar och problem. Vi erbjuder efterföljande sessioner efter professionell bedömning av läkare, psykiater och psykolog. En utbildad psykolog / terapeut utför sessioner och följer upp förbättringar genom processen. Vi erbjuder terapi för psykisk ohälsa enligt nedan:

 • Fobier:

  Spindelfobi och insektsfobi

  Djurfobi


     Socialfobi

     Höjdfobi

     Flygfobi

     Tandläkarfobi (under utveckling)


     Mörkfobi

     Stickfobi och nålfobi

     Fobi för bilkörning

     Talskräck 


      Examfobi och skolångest

      Klaustrofobi

 

 • Ångest och Depression:

  Koncentrationssvårighet

  Socialångest

  Tvångsyndrom

  Minfulness, Relaxation och Meditation


   

 • Ätstörningar och Dysmorfofobi
   

 • Smärta
   

 • Paranoia 
   

 • PTSD 

VR Care Nordic AB

Organisation number. 559061-3732