top of page

VR Terapier 

Virtual Reality Exposure Therapi (VRET) kan användas för behandling av olika psykiska störningar och problem. Vi erbjuder efterföljande sessioner efter professionell bedömning av läkare, psykiater och psykolog. En utbildad psykolog / terapeut utför sessioner och följer upp förbättringar genom processen. Vi erbjuder terapi för psykisk ohälsa enligt nedan:

 • Fobier:

  Spindelfobi och insektsfobi

  Djurfobi


     Socialfobi

     Höjdfobi

     Flygfobi

     Tandläkarfobi (under utveckling)


     Mörkfobi

     Stickfobi och nålfobi

     Fobi för bilkörning

     Talskräck 


      Examfobi och skolångest

      Klaustrofobi

 

 • Ångest och Depression:

  Koncentrationssvårighet

  Socialångest

  Tvångsyndrom

  Minfulness, Relaxation och Meditation


   

 • Ätstörningar och Dysmorfofobi
   

 • Smärta
   

 • Paranoia 
   

 • PTSD 

91961531_m.jpg
< Tillbaka
bottom of page